Tehokkaita ohjelmia

pienemmille ja suuremmille
yrityksille

Yrityskohtainen konsultointi / HogiaPalkka

Tarjoamme yksilöllistä konsultointia yrityksesi tarpeiden mukaan.

 

Voimme auttaa tehokkaasti paikan päällä tai mahdollisesti myös etäyhteydellä. Kouluttajamme auttavat kaikin tavoin, jotta pääset uutena käyttäjänä sujuvasti ohjelman alkuun, ja he neuvovat sopivat asetukset juuri sinun yritystäsi varten. Silloin voit asiakkaana hyödyntää ohjelmistoa mahdollisimman monipuolisesti ja tuloksekkaasti.

Käytätkö kaikkia toimintoja?

 • Palkkojen valmistelu (esim. projekti- ja kustannuspaikkaseuranta ja palkkalajien automaattinen laskentaohjaus tai valintaryhmien käyttö)
 • Raportit (omat yrityskohtaiset raportit, todistukset, sähköinen tiedonsiirto)
 • Takautuva palkanlaskenta
 • Keskituntiansiolaskenta
 • Vuosilomalaskenta
 • Matalapalkkatukien käsittely
 • Lähdevero
 • Henkilöhistoriikki
 • Tuonti (esim. työaikaseuranta)
 • Vienti (ulkoisiin ohjelmiin)
 • Valvontailmoitukset
 • Vuodenvaihteen rutiinit


Asiakkaat ovat hyödyntäneet konsultointia mm. seuraaviin:


Esikatselmus

Kartoitamme puhelimitse yrityksen tarpeet ja ennakkotiedot ja sen jälkeen sovimme yhdessä koulutuspäivän sisällön ja toteutuksen.

Asennus/päivitys

Asennamme palkkajärjestelmän, mikäli sitä ei ole vielä tehty, ja käymme läpi, miten jatkossa päivitätte uudet ohjelmaversiot meidän kotisivuiltamme ja päivitykseen liittyvät rutiinit.

Varmuuskopiointi/takaisinkopiointi

Autamme muodostamaan toimivan varmistusrutiinin, joka on tärkeää ottaa huomioon odottamattomien häiriötilanteiden takia. Käymme läpi varmuuskopioiden laatimisen ja varmistusten takaisinkopioinnin.

Yritystietokannan perustaminen

Käydään läpi tärkeät/pakolliset yritystietojen asetukset, esim. palkanmaksutiedosto, kirjanpitosiirto, sosiaaliturvamaksut, s-posti, kausivero- ja valvontailmoitukset. Tarkistetaan myös lakisääteisten vähennysten asetukset.

Työntekijärekisterin perustaminen

Käsittelemme työntekijärekisterin asetukset, jotta esim. ennakonpidätys, eläke- ja työttömyysvakuutukset, palkat, korvaukset, lomapalkat yms. tulevat käsiteltyä ja laskettua oikein. Työntekijöitä voidaan myös kytkeä valintaryhmiin ja kustannuspaikkoihin.

Palkkalajit

Käydään läpi järjestelmän palkkalajirekisteri ja sopeutetaan ja säädetään palkkalajit yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.

Palkkojen valmistelu

Käymme perusteellisesti läpi palkkojen valmistelun ja laskentarutiinit ja näytämme, millä tavalla voit parhaiten hyödyntää/käyttää ohjelman toimintoja ja hienouksia. Työnkulku sisältää kaksivaiheisen laskennan eli, Alustavan laskennan ja Lopullisen laskennan. Laskentoihin liittyvät tarpeet ja hienoudet käsitellään myös. Edelleen käymme myös läpi historiikkiin, kertymäarvoihin, takautuvaan palkanlaskentaan, keskituntiansioon, valvontailmoituksiin, vuosilomapalkkoihin ja sairauspoissaoloihin liittyvät toiminnot ja näytämme, miten voit helpoimmin ja tehokkaimmin käsitellä niitä järjestelmässä ja mitkä asetukset ohjelmassa täytyy olla, että kaikki toimii oikein.

HogiaPalkan käyttöönotto kesken palkkavuotta

Jos otat ohjelman käyttöön kesken vuotta, autamme pääsemään kätevästi alkuun, jotta voit sulavasti jatkaa työskentelyä HogiaPalkalla loppuvuoden. Siirrämme alkuvuoden kertymät ohjelmaan (palkat, luontoisedut, korvaukset ja lakisääteiset vähennykset) ja vuoden vaihtuessa voit muodostaa ja lähettää valvontailmoitukset viranomaisille suoraan HogiaPalkkaohjelmasta.

 

Ota yhteyttä ja esitä toivomuksia: