Tehokkaita ohjelmia

pienemmille ja suuremmille
yrityksille

Toiminnot HogiaPalkassa

HogiaPalkka on monipuolinen palkanlaskentaohjelma, joka soveltuu niin pienille kuin isommillekin yrityksille. Palkkaohjelma kasvaa yrityksesi mukana. HogiaPalkka tarjoaa erilaisia hienouksia ja toimintoja suurempienkin yritysten tarpeisiin, myös raportointiin.

 

Kattavat työntekijärekisterit

Työntekijärekisteriin lisätään jokaisesta työntekijästä tarvittavat perustiedot, jotta hänen palkkansa tulee laskettua oikein. Ohjelmaan syötetään kunkin työntekijän tiedot, mm. työntekijänumero, nimi, yhteystiedot (osoite, s-postiosoite, puhelinnumero), pankkitilin numero, henkilötunnus, työsuhteen alkamispäivä, ammatti sekä henkilökohtaiset palkkatiedot (kuukausipalkka/tuntipalkka, erilaiset henkilökohtaiset lisät ja luontoisedut jne). Edelleen rekisteriin lisätään työntekijän verokorttitiedot, työeläke (TyEL, YEL, osakkaat), vuosilomaan oikeuttava palvelusaika, lomasaldo ja lomaluokka.

Työntekijä voidaan liittää eri kustannuspaikkoihin ja valintaluokkiin (esim. kuukausipalkka/tuntityöntekijä) tai ryhmitellä työtehtävän tai osaston mukaan (päällikkö, toimistohenkilöstö, myyjä, tarjoilija, siivooja ym.), mistä on hyötyä kirjanpidon ja valvontatietojen raportoinnin yhteydessä. Voit myös lisätä kunkin työntekijän kohdalle tiedot esim. terveystarkastusten, kurssien ja kehityskeskustelujen ajankohdista sekä omaisten yhteystiedot tai vastaavaa.

Monipuolinen ja helppokäyttöinen palkkalajirekisteri

Samalla kun lisäät ohjelmaan yrityksesi tiedot, suosittelemme että kopioit HogiaPalkan asennukseen sisältyvän Esimerkkiyrityksen asetukset. Silloin saat käyttövalmiina n. 150 palkkalajia asetuksineen ja säästät runsaasti aikaa. Voit muokata niitä joustavasti oman yrityksesi tarpeisiin. Voit kätevästi luoda uusia palkkalajeja ja lisätä niihin tarvittavat asetukset. Voit myös valita, mitkä palkkalajit haluat aktiivisiksi, jolloin rekisteristäsi tulee helpommin hallittava.

Joustava palkanlaskentaohjelma

Valmistelet kunkin työntekijän palkan palkkalajien avulla. Ne löytyvät palkkalajirekisteristä. Palkkalajit toimivat automaattisesti eli saat kullekin työntekijälle oikean palkan ja palkanlisät sen mukaisesti, mitkä henkilökohtaiset palkkalajit olet työntekijän perustietoihin ilmoittanut. Kiinteät palkat (esim. kuukausipalkat, luontoisedut) voi myös saada automaattisesti samoin kuin joka palkanmaksukaudella toistuvat vähennykset (esim. ay-jäsenmaksut). Ohjelma hoitaa lakisääteiset vähennykset (ennakonpidätyksen, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut), kunhan olet lisännyt niiden tiedot – niitä ei tarvitse erikseen laskea. Voit määritellä palkanmaksukauden ja myös seurata projekteja tai määritellä halutessasi eri asioita kustannuspaikan mukaan. Voit kirjata erilaisia kuluja palkkakaudelle, esim. matkakulut, päivärahat, kilometrikorvaukset, palkkaennakot, ulosmittauksen.

Tulosyksiköt tai kustannuspaikat

Voit määritellä työntekijöille tulosyksiköt tai kustannuspaikat. Sen ansiosta saat työntekijöiden palkat ja sosiaaliturvamaksut eriteltyinä kirjanpitoaineistoon ja halutessasi lisäksi lomavelkaluetteloon ja muihin raportteihin.

Projektit

Voit perustaa palkanlaskentaohjelmaan projekteja ja valmistella niitä koskevat palkat sekä saada erilaisia raportteja, jotka on eritelty projektikohtaisesti.

Joustava lomalaskenta

Valitset työntekijöiden lomaluokat sen mukaan, mitä sopimusta yrityksesi noudattaa, ja täytät vuosilomaan oikeuttavat tiedot. Sen jälkeen teet työntekijöiden lomalaskennan, jolloin ohjelma laskee kunkin työntekijän lomapalkan ja laatii uudet lomasaldot sen mukaan, mitä työntekijät ovat ansainneet vuosilomaan oikeuttavalla kaudella.

Automaattinen lomakäsittely

Loma-aikoina valmistelet työntekijöiden lomapalkat, jolloin ohjelma ilmoittaa automaattisesti oikean lomapalkan ja lomarahan sekä päivittää työntekijöiden lomasaldot.

Aiempien vuosien tiedot

Saat ohjelmasta kätevästi aiempien vuosien raportteja tai voit tarkistaa niiden tietoja, koska kukin palkkavuosi tallennetaan eri tietokantaan.

Henkilöhistoria

Esim. työntekijöiden palkkatietoihin tekemäsi muutokset tallentuvat henkilöhistoriaan muutosajankohdan mukaan.

Palkkaerittely voidaan lähettää s-postitse

Voit lähettää palkkaerittelyn s-postitse kaikille/osalle työntekijöistä tai tulostaa sen A4-paperille. Jos yrityksessä on paljon työntekijöitä ja postitus vie paljon työaikaa, voit solmia sopimuksen Itellan kanssa. Silloin palkkaerittelyt lähetetään HogiaPalkasta s-postitse Itellan palveluun.

Pankkiyhteydet (SEPA)

Sen sijaan että täyttäisit manuaalisesti työntekijöiden nettopalkat maksatuslistalta, voit luoda maksatustiedoston ja lähettää sen pankkiohjelmasi kautta. HogiaPalkassa voi myös luoda SEPA-maksutiedoston.

Monipuoliset vakioraportit

HogiaPalkassa on suuri valikoima valmiita raportteja. Henkilöstörekisteristä saa monenlaista tietoa ja palkkakauden selkeitä raportteja. Edelleen ohjelmassa on erilaisia palkkatodistuksia. Mainiona hienoutena ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ensin tutkia raportteja näyttöruudulla ja sen jälkeen joko tulostaa ne A4-paperille tai siirtää HTML-, Pdf- tai Rtf-muodossa. Lisäksi voit avata raportit Word- tai Excel-muodossa, jos haluat vielä muokata niitä.

Omien raporttien laatiminen mahdollista

HogiaPalkassa voit tehdä myös omia raportteja. Voit laatia raportteja, joihin siirretään tietoa henkilöstörekisteristä tai palkkahistoriasta tai molemmista.

Kirjanpitotilauksen vienti

Saat kirjanpitotilauksen myös tiedostona siirrettäväksi taloushallintojärjestelmään. Muotona on silloin esim. Excel .CSV tai .SIE-tiedosto.

Lähdeveron käsittely

Ohjelma käsittelee erityyppistä palkkaverotusta: päätoimi, sivutoimi, freelance, työkorvaus, yrittäjän päätoimi ja sivutoimi. Lähdeverokortti vaatii erilaisia asetuksia riippuen siitä, minkätyyppinen lähdeverokortti työntekijällä on. HogiaPalkalla pystyt hoitamaan lähdeveronalaiset palkat sulavasti.

TYVI/Katso-yhteydet

Voit lähettää kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset tiedostona joustavasti suoraan HogiaPalkasta verohallintoon, jos yrityksellä on TYVI-/Katso-koodit.

Moduulit

Näiden toimintojen lisäksi HogiaPalkkaan saa monia toimintoja ns. lisämoduuleina. Tutustu palkanlaskentaohjelman moduuleihin tässä.