Effektiva programvaror

för mindre och större företag

Samarbetspartners

För att vi på Hogia Business Software skall lyckas med att betjäna våra kunder så bra som möjligt, så måste vi ha samarbetspartners som man kan lita på.

 

Eftersom vi är en del av Hogia–gruppen, så har vi givetvis ett nära samarbete med alla övriga Hogia-bolag. Men vi inser även att vi måste ha ett brett samarbete med övriga aktörer på marknaden.

Då vi etablerar samarbete med något annat företag, så är det ur våra kunders synvinkel som vi startar samarbetet. Det är våra kunder som skall få en ekonomisk eller annan nytta av att vi samarbetar med övriga företag.

Vi söker ständigt nya företag som kan erbjuda tilläggsvärde till våra kunder.

Samarbetspartners