Effektiva programvaror

för mindre och större företag

Rapporter i HogiaLön

I HogiaLön finns ett stort urval standardrapporter för löneperioden och för anmälningar på årsbasis. Du kan givetvis också skicka rapporter elektroniskt.

 

Det finns olika rapporter som du tar ut för varje löneperiod och rapporter som du får information från olika register t.ex. ackumulatorvärden, semestersaldon. Du får också ut information för statistik-uppföljningar. Årsanmälningar kan smidigt skickas elektroniskt. Rapporterna kan också bearbetas i Word och Excel och kan skapas i  PDF, RFT eller HTML format direkt i löneprogrammet. Du kan också skicka rapporter på e-post från HogiaLön tex lönespecifikatoner till anställda eller uppgifter till ekonomiavdelningen. Du kan också skapa egna rapporter som du skräddarsyr enligt ditt företags behov.

Periodens rapporter

 • Lönespecifikation
 • Bankkoppling
 • Utbetalningslista
 • Löneartsfördelning
 • Bokföringsorder
 • Periodskattedeklaration
 • ArPL månadsredovisning
 • Fackavgiftslista
 • Lönekort

Register rapporter

 • Personkort
 • Adresslista
 • Adressetiketter
 • Telefonlista
 • Semestersaldorapport
 • Egna rapporter – personuppgifter
 • Löneartslista
 • Förkortad löneartslista
 • Ackumulatorlista
 • Lönearter per ackumulator

Diverse rapporter

 • Olika löneintyg
 • ArPL årsanmälan
 • Arbetslöshetskassa årsanmälan
 • Egna rapporter
 • Ackumulatorvärden
 • Bevakningsdatum
 • Personalhistorik
 • Semesterskuldslista
 • Medeltimförtjänst (HR-stöd)
 • Retroaktiv lönehantering (HR-stöd)