Tehokkaita ohjelmia

pienemmille ja suuremmille
yrityksille

HogiaPalkka Raportit

HogiaPalkassa on suuri valikoima erilaisia vakioraportteja palkanmaksukautta sekä vuosi-ilmoituksia varten. Voit tietenkin lähettää raportit myös sähköisesti.

 

Ohjelmassa on erilaisia, kuhunkin palkanmaksukauteen liittyviä raportteja sekä eri rekistereiden tilasta kertovia raportteja, esim. kertymäarvot, lomasaldot. Ohjelma tarjoaa tietoa myös tilastoseurantaa varten. Vuosi-ilmoitukset voi lähettää kätevästi sähköisesti. Lisäksi raportteja voi muokata Wordissa tai Excelissä, ja ne voidaan laatia palkkaohjelmassa suoraan Pdf-, Rft- tai Html-muotoon. Voit HogiaPalkasta lähettää raportteja sähköpostitse, esim. palkkaerittelyt työntekijöille tai erilaisia tietoja talousosastolle. Voit myös luoda omia raportteja, jotka voi räätälöidä oman yrityksen tarpeiden mukaisiksi.

 

Kauden raportit

 • Palkkaerittely
 • Pankkiyhteys
 • Palkanmaksuaineistoraportti
 • Palkkalajien jakautuminen
 • Kirjanpitoerittely
 • Kausivero-ilmoitus
 • TyEL-kuukausi-ilmoitus
 • Ay-jäsenmaksuraportti
 • Palkkakortti

Rekisteri raportit

 • Henkilökortti
 • Osoitelista
 • Osoitetarrat
 • Puhelinnumerolista
 • Lomasaldoraportti
 • Omat raportit – henkilötiedot
 • Palkkalajiraportti
 • Lyhennetty palkkalajiraportti
 • Kertymä-arvot
 • Palkkaljit/kertymät

Muut raportit

 • Palkkatodistuksia
 • TVR-Vuosi-ilmoitus
 • TyEL vuosi-ilmoitus
 • Omat raportit
 • Kertymäarvoja
 • Merkkipäiväraportti
 • Työntekijähistoria
 • Lomavelkaraportti
 • Keskituntiansio (HR-tuki)
 • Takautuva palkanlaskenta (HR-tuki)