Effektiva programvaror

för mindre och större företag

Hogia Business Software Oy Ab

Hogia Business Software är ett dotterbolag till Hogia Ab i Sverige, ett företag som grundades av Bert-Inge Hogsved 1980. Vi har funnits i Finland sedan 1984. Vår målsättning är att tillhandahålla administrativa programvaror som står för enkelhet i kombination med kompetens och kostnadseffektivitet.

Hogia Business Software är det näst äldsta företaget i Hogia-gruppen, 2009 hade vi 25 årsjubileeum. Många av våra Hogia ART kunder har varit oss trogna under ett stort antal år. 2005 lanserades  ett nytt löneprogram för Finland - HogiaLön och under hösten 2008 tillkom även Hogia HR,  ett personaladministrativt program för större företag.

Löne- och ekonomisystemen är viktiga delar av de verksamhetskristiska system som ett företag har. Det är därför oerhört viktigt att man kan känna sig trygg med sin programvara och leverantör.

Vi försöker hela tiden förnya och förbättra våra programvaror och för att lyckas med det är det viktigt att  lyssna på våra kunder!

Vår affärsidé som utformades redan 1980 är fortfarande lika aktuell och genomsyrar hela Hogia koncernen.

”Att finnas till hands för att nu och under lång tid framöver göra det möjligt för ett stort antal företag och andra organisationer att sköta sin administration på ett enkelt och meningsfullt sätt.”