Tehokkaita ohjelmia

pienemmille ja suuremmille
yrityksille

Hogia HR – henkilöstöhallinto

Hogia HR on erinomainen työkalu aikaavievien henkilöstöasioiden hoitoon. Se on rakennettu siten, että sitä voivat käyttää useat eri henkilöt organisaation eri tasoilla. Hogia HR pitää yrityksen henkilöstöasiat järjestyksessä!


Hogia HR toimii yleensä masterina joka päivittää palkkaohjelman ja muut järjestelmät, kun yritykseen palkataan uusi työntekijä tai aiemmat tiedot muuttuvat.

Henkilöhistoriikki ja edut

 • urahistoriikki
 • palkkakehitys
 • edut
 • raportit, esim. CV, työsopimus, avainlukuraportit jne.

Palkkakatsaus

 • tukena eri tasojen päälliköille palkantarkistusten yhteydessä
 • apuna simuloinnin ja aiemman palkkakehityksen kaikissa vaiheissa takautuvassa palkanlaskennassa

Poissaolot/ kuntoutus/ terveys

 • antaa tukea kuntoutusprosessissa
 • terveysmoduuli tarjoaa hallinnollista tukea terveydenhuoltoprojektien seurantaan

Henkilöstöhallintolomakkeet

 • yksinkertaistaa lomakkeiden hallintaa (työtodistuksista palkkatiedotteisiin ja kehityskeskusteluihin)

Rekrytointi

 • nopeuttaa rekrytointia tarjoamalle hyvät työkalut työpaikkailmoituksiin, hakijoille lähetettäviin vastauksiin ym.

Osaaminen

 • tukee työntekijöiden osaamistason seurantaa. Sisältää osaamiskartoituksen. Voidaan käyttää mm. osaamistason kehittämissuunnitelmiin, kehityskeskusteluihin, korvausten suunnitteluun.