Effektiva programvaror

för mindre och större företag

Funktioner i HogiaLön

HogiaLön är ett mångsidigt löneprogram som lämpar sig för såväl små som större företag. Löneprogrammet växer med ditt företag. HogiaLön erbjuder olika finesser och funktioner som även större företag behöver, också med tanke på rapportering.

 

Omfattande register över anställda 

I registret över anställda lägger du in grunduppgifterna om varje anställd som behövs för att de anställda skall få rätt lön. Du fyller i de anställdas individuella uppgifter, bl.a. anställningsnummer, namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), bankkontonummer, personsignum, anställningsdatum, yrke samt personliga löneuppgifter (månadslön/timlön, olika personliga tillägg och naturaförmåner etc). Vidare lägger du in skattekortsuppgifter, arbetspension (ArPL,FöPl, inställning för delägare), semesterintjänande rätt, semestersaldon och semesterkategori.

Den anställda kan knytas till kostnadsställen och urvalskategorier (t.ex. månadslön/timanställd eller enligt arbetsuppgift eller avdelning (chef, kontorspersonal, försäljare, servitris, städare, mm), vilket du har nytta av i samband med bokföring och rapportering av kontrolluppgifter. Du kan också lägga in uppgifter på den anställda för uppföljning t.ex. hälsokontroller, kurser, PU-samtal, kontaktuppgifter till anhöriga och dylikt.

Mångsidigt och lättarbetat löneartsregister

I samband med att du skapar ditt företag rekommenderar vi att du kopierar inställningarna från Exempelföretaget som finns med i Hogia Lön installationen. Då får du med ca 150 lönearter med färdiga inställningar och du sparar tid. Dessa kan du smidigt bearbeta så att de passar ditt företags behov. Du kan behändigt skapa nya lönearter och göra specifika inställningar för dem. Du kan välja vilka lönearter du vill ha som aktiva i ditt löneartsregistrer och på så vis blir ditt register överskådligare.

Flexibel löneberedning

Du bereder löner för varje anställd med hjälp av lönearterna som finns i löneartsregistret. Lönearterna fungerar med automatik så att du får rätt lön och olika tillägg för varje anställd utgående från vad du har lagt in för personliga lönetyper i varje anställds grunduppgifter. Du kan också få automatik på fasta löner (t.ex. månadslöner, naturaförmåner), men även på avdrag som återkommer varje löneperiod (t.ex. fackavgifter). Programmet sköter om de lagstadgade avdragen (förskottsinnehållning, pensionsförsäkringspremien och arbetslöshetsförsäkringen) bara du har lagt in uppgifter om dem, du behöver alltså inte bereda dem. Du kan definiera datumintervall för lönen, som du betalar ut och också följa upp projekt eller definiera per kostnadsställe om du vill. Du kan registrera olika kostnader för löneperioden, t.ex. resekostnader, dagtraktamenten, km-ersättningar, löneförskott, utmätning.

Resultatenheter eller kostnadsställen

Du kan definiera resultatenheter eller kostnadsställen på anställda. Detta betyder att du får de anställdas löner och sociala kostnader specificerade på bokföringsunderlaget, men också semesterskuldlista och andra rapporter vid behov.

Projekt

Du kan lägga in projekt i löneprogrammet och bereda löner på projekt och ta ut rapport med specificering av de olika projekten.

Smidig semesterberäkning

Du väljer semesterkategori för den anställda utgående från det avtal som ditt företag följer och fyller i den semesterintjänande rätten. Sedan utför du semesterberäkningen för de anställda, varvid programmet räknar ut semesterlönen för varje anställd och lägger upp nya semestersaldon utgående från vad de anställda har förtjänat under semesterintjäningsperioden.

Automatisk semesterhantering

I semestertider bereder du semesterlönen till de anställda, varvid programmet automatiskt tar fram rätt semesterlön och semesterpremie och kontinuerligt uppdaterar semestersaldot för anställda.

Historik från tidigare år

Du kan behändigt ta ut rapporter eller kontrollera uppgifter från tidigare år, eftersom varje löneår sparas i olika databaser.

Personalhistorik

Ändringar som du gör bl.a. för de anställdas löneuppgifter sparas i personalhistoriken med tidpunkt då ändringen har gjorts.

Möjlighet att sända lönespecifikation på e-post

Du kan sända lönespecifikationerna med e-post till alla/en del anställda eller skriva ut på A4 ark. Om du har många anställda och tycker att postningen tar för mycket av din arbetstid kan du ingå av tal med Itella och sända lönespecifikationerna som e-brev från HogiaLön till Itella-tjänsten.

Bankuppkoppling (SEPA)

Istället för att manuellt fylla i de anställdas nettolöner från utbetalningslistan, kan du istället skapa en utbetalningsfil och sända den för utbetalning via ditt bankprogram. I HogiaLön finns också möjlighet att skapa en SEPA betalningsfil.

Mångsidiga standardrapporter

I HogiaLön finns ett stort urval färdiga rapporter. Du får ut olika information från personregistret och en mängd tydliga rapporter för löneperioden. Vidare finns det olika slag av löneintyg. En bra finess i programmet är att du kan öppna rapporterna på bildskärmen och sedan välja att skriva ut på A4 eller exportera till HTML, Pdf- eller Rtf-format. Du kan också öppna rapporterna i word eller excel om du vill bearbeta rapporterna ytterligare.

Möjlighet att skapa egna rapporter

I HogiaLön kan du också göra egna rapporter. Du kan skapa rapporter som för över  information från personregistret eller med information från lönehistoriken eller bådadera.

Export av bokföringsorder

Bokföringsordern får du också på fil för export till ekonomisystem. Formatet är då t.ex. Excelformat .csv eller som .SIE fil.

Källskattehantering

Programmet hanterar olika typer av beskattning på lön. Huvudsyssla, bisyssla, freelance, arbetsersättning, företagares huvudsyssla och bisyssla. Källskattekort kräver olika inställningar beroende på vilken typ av källskattekort den anställda företer. I HogiaLön hanterar du källskattepliktiga löner galant.

TYVI/Katso-uppkoppling

Periodskattedeklarationen och årsdeklarartionen kan du smidigt skicka direkt från HogiaLön på fil till skatteverket om du har Tyvi/Katsokoder.

Moduler

Utöver de här funktionerna  finns ytterligare många funktioner i s.k. tilläggsmoduler i HogiaLön. Bekanta dig med löneprogrammets moduler här.